رپورتاژ آگهی دائمی در سایت با مبلغ 1.500.000 تومان

بنر یک ماهه

300.000 تومان

  • مناسب برای شرکتها و فروشگاه‌های آنلاین
  • هزینه طراحی 50 هزار تومان (در صورت نیاز)
  • محل درج بنر بین برند دوم و سوم
رزرو تبلیغات یک ماهه
بنر سه ماهه

600.000 تومان

900.000 تومان
  • مناسب برای شرکتها و فروشگاه‌های آنلاین
  • محل درج بنر بین برند دوم و سوم
  • هزینه طراحی 25 هزار تومان (در صورت نیاز)
تبلیغات بنری سه ماهه
بنر شش ماهه

1.000.000 تومان

1.800.000 تومان
  • مناسب برای شرکتها و فروشگاه‌های آنلاین
  • محل درج بنر بین برند اول و دوم
  • طراحی رایگان (در صورت نیاز)
رزرو تبلیغات 6 ماهه

فرم رزرو تبلیغات